آب و هوا در مالدیو

آب و هوا در مالدیو

آب و هوا مالدیو تحت تاثیر اقیانوس هند در تمام فصول سال بین 24 تا 33 درجه سانتیگراد دارای تغییر است . با وجود هوای شرجی نسبتا بالا مالدیو، باد و نسیم دریایی پی در پی خنک، باعث تغییر شرایط هوا و تعدیل گرما می شود . فصول عمده  جزیره مالدیو را دو فصل خشک و بارانی تشکیل می دهند که فصل بارانی از اواخر ماه اپریل تا اواخر اکتبر با باد و طوفان همراه می باشد.