قلعه ناریکالا «Castle Narykala» تفلیس گرجستان

قلعه ناریکالا «Castle Narykala» تفلیس گرجستان

قلعه باستانی ناریکالا یا دژ ناریکالا بر بلندای تپه های متاتسمیندا در تفلیس از قدیمی ترین سازه های این شهر به معنای « قلعه کوچک» میباشد. این قلعه در قرن چهارم ساخته شده و از مهمترین دیدنیهای تفلیس به شمار می رود. قلعه ناریکالا را با نام قلعه انتقام نیز می شناسند ناریکالا مشرف به شهر تفلیس، پایتخت گرجستان، و رودخانه کورا است. قلعه شامل دو بخش احاطه شده با دیواره های بلند واقع در یک تپه شیب دار بین حمام گوگرد و باغ گیاه شناسی تفلیس است. قسمت اصلی دیوار این قلعه در سال 1827 به علت زلزله آسیب دیده است. اکنون در این قلعه کلیسایی دایر است با ناقوسهایی قدیمی که بسیار مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.