موزه ملی گرجستان Georgian National Museum

موزه ملی گرجستان Georgian National Museum

موزه ملی تفلیس International Museum Tblisi در نزدیکی میدان لیبرتی «میدان آزادی-Liberty Square» قرار گرفته و از به هم پیوستن چندین موزه و گالری به وجود آمده از کتاب های قدیمی گرفته تا آثار نفیس چوبی و شیشه ای و همچنین ابزار آلات جنگی در آن یافت می شود. در این موزه تابلوهای قاجاری، پارچه های دستباف، قرآن های قدیمی، کاشی های نقاشی شده، ظروف فلزی، شیشه ای و سنگی ایرانی نیز نگهداری می شود.

موزه ملی گرجستان

موزه ملی تفلیس

موزه ملی تفلیس

موزه ملی تفلیس