شهر سیقناقی گرجستان

شهر سیقناقی گرجستان

شهر سیقناقی یا شهر هرتی گرجستان در 120 کیلومتری جنوب شهر تفلیس در منطقه کاختی واقع شده است. قدم زدن در خیابان های سیقتاقی، خیابان های رمانتیک سنگ فرش شده و بالکن ها منبت کاری خانه ها بسیار جذاب و حیرت آور است. اگر مایل بودید به دور از هیاهوی شهر و در آرامش روزهایی را سپردی کنید حتما در تور گرجستان از این شهر هم دیدن کنید.