تله کابین آرگو باتومی «Argo Cable Car»

تله کابین آرگو باتومی «Argo Cable Car»
 تله کابین آرگو گرجستان شهر باتومی را از بالاترین نقطه به شما نشان می دهد. این مرکز تفریحی در ارتفاعات منطقه کوهستانی آنوریا قرار دارد و در بالاترین نقطه شاهد منظره فوق العاده ای از شهر باتومی گرجستان در بین دریای سیاه خواهید بود.