موقعیت جغرافیایی دبی

موقعیت جغرافیایی دبی
موقعیت جغرافیایی دبی: 
امارت دبی در جنوب کشور پهناور ایران قرار دارد و جزئی از کشور امارات متحده عربی می باشد.بسیاری از مردم ایران برای تجارت و تفریح به دبی سفر می‌کنند.