برج مخابراتی کوالالامپور در مالزی

برج مخابراتی کوالالامپور در مالزی
این برج با ارتفاع 421 متر پنجمین برج بلند دنیا به شمار می رود . سالن بازدید آن در طبقه ی اول بالای برج در ارتفاع 228 متری قرار دارد .