پارک دلفینهای گرجستان

پارک دلفینهای گرجستان
دلفیناریوم باتومی در سال 1975 تاسیس شده است. این نمایش شامل 30 حرکت مختلف دلفین از جمله رقص ، بازی با توپ پرش از حلقه ، ایستادن روی دم و نمایشهای جذاب و خیره کننده دیگر است. سالن نمایش دلفین ها دارای 4 قسمت است و 703 تماشاگر را در خود جای می دهد.