موزه ملی باستان شناسی در یونان

موزه ملی باستان شناسی در یونان
این موزه که در سال 1860 بنیان گذاری شده بزرگترین مجموعه آثار به جا مانده از یونان باستان در جهان(حدود 20000شیء) را در بر دارد. در بخشی از موزه که به تازگی گشایش یافته آثاری از تمدن مصر نیز یافت می شود. مجسمه اَفرودیت خندان، مجسمه کوروس، مونالیزای مذکر و ماسک های طلایی آثار برجسته این موزه هستند.