موزه بناکی یونان

موزه بناکی یونان
این موزه مجموعه ای از اشیاء گردآوری شده توسط شخصی بنام آنتونیوس بناکیBenaki را شامل می شود. در این مجموعه جواهرات قدیمی یونانی، بیزانسی، ونیزی و... را می توان دید. آثار نقاشی و سرامیک نیز دیگر اشیاء این موزه را تشکیل می دهند.