مسجد مراد پاشا آنتالیا

مسجد مراد پاشا آنتالیا

دربیرون محوطه کاخ‌ها در خیابان کاظم اوز آلپ قرار گرفته  و در سال 1570 به دستور صدر اعظم مراد پاشا ساخته شده است. این مسجد به وسیله یک گنبد بزرگ روی ده ضلعی قرار گرفته است. ستون‌های قسمت آخر مسجد که باریک بوده و سه گنبدی می‌باشد با سنگ‌های رنگین تزئین شده‌است.