کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا
این مسجد در قرن دوم میلادی بنا شده و به عنوان معبد رومی  و بدون مناره بود، تا اینکه در زمان بیزانس کلیسایی در محل آن به افتخار مریم عذرا ساخته شد. این کلیسا در اثر حمله اعراب تخریب شده و دوباره باز سازی گشته  و در زمان سلجوقیان به مسجد تبدیل شده است.