هتل بیربی استانبول

Hotel Birbey

تعداد اتاق:
Aksaray
توضیحات
امکانات هتل