شرایط اقساط تور

مالی

شرایط اقساطی تور به شرح ذیل می باشد:


1- حداکثر میزان تامین اعتبار معادل 50% هزینه تور و تا سقف یکصد میلیون ریال می باشد.

2- ارائه اصل پرینت گردش سه ماه اخیر حساب مبدا چک با مهر بانک الزامی می باشد، دریافت تایید حساب مسافر، قبل از عقد قرارداد تسهیلات توسط واحد پشتیبانی الزامیست.

3- بازپرداخت اقساط در دوره های 4 الی 9 ماهه با محاسبه کارمزد 3% به ازای هر ماه از جمع ارزش تسهیلات امکان پذیر می باشد.

4- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک و کپی گذرنامه کلیه مسافران در صورت سفر خارجی و کپی کارت ملی کلیه مسافران در صورت سفر داخلی الزامی می باشد.

5- ارائه قبض برق یا تلفن محل سکونت صاحب چک الزامی می باشد.

6- بازپرداخت می بایست حداکثر طی 9 ماه و در اقساط یک و یا دو ماهه صورت گیرد. قبل از صدور چک، تعداد و مبلغ چک های صادره می بایست توسط واحد پشتیبانی تایید گردد.

7- در خصوص چک های دو ماهه سررسید اولین چک 45 روزه می باشد.

8- صادرکننده چک های اقساط الزاما باید یکی از مسافرین استفاده کننده از تور و یا اقوام درجه یک وی باشد، که در این صورت ارائه کپی مدارک شناسایی طرفین جهت احراز نسبت الزامی می باشد.

9- حساب مبدا چک می بایست صرفا شهر تهران باشد.

10- تکمیل فرم سرمایه گذاری و امضاء ذیل هر دو صفحه فرم " خدمات گردشگری" توسط مشتریان الزامی می باشد.

11-  ارائه معرفی نامه صاحب چک از سوی آژانس نمایندگی با مهر و امضای مدیرعامل الزامی می باشد.

12- ارائه کپی قرارداد گشت با مهر آژانس و امضای مسافر و کلیه مدارک سفر شامل : بلیط – ویزا – پاسپورت و واچر کلیه مسافرین الزامیست.مدارک سفر می بایست با مهر آژانس و حداکثر 48 ساعت بعد از رفت مسافر ارائه گردد.


مدارک مسافران